Kontakt

 

Projekt realizowany był na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
w Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2015 roku.


Biuro Projektu - kontakt:
Sprawy ogólne: pokój nr 03 - przyziemie
tel. (61) 8294594
Sprawy dotyczące praktyk i staży: pokój nr 7
tel. (61) 8294605
Sprawy dotyczące informatyki w projekcie (min. laptopy/platforma wydziałowa Moodle/obsługa strony projektu): pokój nr 04 - przyziemie
tel. (61) 8294694
 
Projektem zarządzał zespół:
 
Kierownik Projektu:
dr Mirosław Wobalis
e-mail: wobalis@amu.edu.pl

Asystent Kierownika Projektu:
mgr inż. Danuta Zapłata
e-mail:dzaplata@amu.edu.pl
 
Koordynator modernizacji programów zajęć:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Trybuś
e-mail: tryb@amu.edu.pl
 
Koordynator programu praktyk, staży i współpracy z rynkiem pracy:
prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski
e-mail: jerzykaniewski@o2.pl

Zastępca koordynatora programu praktyk, staży i współpracy z rynkiem pracy:
dr Anita Gis
e-mail: anitag@amu.edu.pl

Wsparcie informatyczne Projektu:
mgr inż. Krzysztof Nawrocki
e-mail: kjnawroc@amu.edu.pl

Biuro Projektu:
mgr Monika Sidorowska
e-mail: monika.sidorowska@amu.edu.pl
mgr Agnieszka Kalecińska
e-mail: agnkal@amu.edu.pl

Obsługa finansowa Projektu:
mgr Edyta Kończak
e-mail: ekonczak@amu.edu.pl